O firmeVážení obchodní přátelé,
představujeme Vám firmu SUNO s.r.o.

Orientujeme se na provádění oprav a povrchové ochrany různých těžkopřístupných objektů, jako jsou výškové budovy, betonová a ocelová sila, střechy, ocelové konstrukce, komíny, věže apod. Používáme jak tuzemské, tak i zahraniční nátěrové hmoty.

Veškeré práce ve výškách, a na nepřístupných místech, jsou prováděny bez lešení s použitím horolezecké techniky, pracovníky s platným oprávněním pro tento typ prací. Tato technologie přináší velké časové a finanční úspory bez nároku na přerušení provozu, či odstávku opravovaných objektů. V některých případech je to rovněž jediný možný způsob provedení oprav, a údržby objektů.

Největší podíl činnosti firmy tvoří zejména velkoplošné nátěry prováděné podle vnějších podmínek hlavně technikou vysokotlakého bezvzdušného stříkání.
Při aplikaci nátěrových systémů používáme tuzemské i zahraniční nátěrové hmoty.

K jednotlivým činnostem je firma vybavena odpovídající technikou s dostatečnou výrobní kapacitou, a proto lze dosáhnout optimalizace časových nároků na provádění uvedených prací.

Výškové práce větších rozsahů provádí firma SUNO z elektrických závěsných Iávek, standardních nebo vlastních. Pro práce menšího rozsahu používá horolezeckou techniku - práce ze sedaček volně zavěšených. Používaná technika má značnou výrobní kapacitu, a proto se dosahuje optimalizace časových nároků na provádění uvedených prací.

Firma je schopna provádět řadu uvedených činností bez nároku na přerušení provozu či odstávku opravovaných objektů.

SUNO, s.r.o.

Realizace nátěrů výškových objektů a budov

O firmě SUNO

Informujeme

20. 1. 2008
Naše specializace
Specializace 

archív

Kontakt

SUNO s.r.o.
Havlíčkova 22, 796 01 Prostějov
+420 602 560 162
FAX +420 582 330 777